در صورتی که تمایل به مشاهده فرایند سفارش و استفاده از هدیه و یا کد تخفیف خود را دارید، میتوانید ویدئو زیر را اجرا بفرمایید. ممنون از همراهیتان.

پیتزا
نشگانگر مربوط به سفارش آنلاین برگر
نشگانگر مربوط به سفارش آنلاین نوشیدنی